Všeobecné podmínky

Rekreační středisko Pension Schaumannův Dvůr nabízí ubytování, rekreační a rekondiční pobyty a pořádá hromadné akce (svatby, rodinné nebo firemní oslavy, atd.) v prostorách schválených pro tyto aktivity. Středisko provozuje společnost Schaumannův Dvůr s.r.o., IČ: 268 39 806

Rezervace pobytu nebo akce
Pobyty nebo akce se sjednávají na základě rezervací dohodnutých předem. Zájemci si můžou rezervaci provést elektronickou, telefonickou nebo ústní formou. Při provedení rezervace zájemcem pak společnost provozující středisko garantuje provedený zápis a nenabízí termín rezervace jiným osobám po dobu 7-mi dnů. V této době vyzve zájemce k úhradě zálohy k závaznému potvrzení rezervace. Po úhradě zálohy potvrdí zájemci elektronickou formou došlou zálohu a garantuje termín rezervace včetně dalších smluvených podmínek. Pak platnost garance rezervace končí až čerpáním nebo stornem ze strany zájemce.

Storno pobytu nebo akce
Storno může provést zájemce za níže uvedených podmínek a stornopoplatek mu bude účtován v procentuální výši uhrazené zálohy takto: 30 a více dnů před datem nástupu
0% z uhrazené zálohy - účtuje se ale administrativní poplatek ve výši 300Kč
29-20 dnů před datem nástupu
20% z uhrazené zálohy
19-6 dnů před datem nástupu
50% z uhrazené zálohy
5-2 dny před datem nástupu
75% z uhrazené zálohy
1 den nebo v den nástupu nebo při nenastoupení zákazníka
100% z uhrazené zálohy

Ze strany provozovatele je možné zrušit rezervace pouze za podmínek, kdy vlivem „vyšší moci“ není možné provozovat nabízené služby (např.požár, povodeň, atd.). V takovém případě je povinen provozovatel vrátit uhrazené zálohy v plné výši v nejkratším možném termínu od oznámení storna.

Nástupy na pobyty
Nástupy na pobyty jsou v době 15.00 - 17.00 hodin. V 15.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony.

Během trvání pobytů
Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze na balkónech pokojů (pokud má pokoj samostatný balkón) nebo ve venkovních částech areálu.

Odjezdy
Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci pensionu nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 01.01.2009

On-line rezervace
SD Resort CK Atis Rezervační systém SD Quick Book
ATIS - slevo Atis
Rodinné Jeseníky
Český systém kvality služeb
 
Pohodová dovolená v Čechách a klidné ubytování to je penzion Schaumannův Dvůr.